ТЕМА

Правни аспекти на онлайн търговията в България

На семинара в неговата правна част ще бъде разгледано законодателството, регулиращо онлайн търговията, както и закони с изключително значение за съответствието на електронните магазини с българското законодателство. Основните теми, които адв. Димитрова ще изложи са:
1. Общите условия в магазина - изискванията на Закона за защита на потребителите и европейските нормативни актове към онлайн търговеца:
каква информация за потребителя следва да бъде включена в онлайн магазина;
върху кои клаузи да се съсредоточим като търговци;
как да се справим с проблема "непотърсени" от клиента пратки;
кои са масовите грешки и пропуски при изготвяне на Общите условия;
2. Политиката за сигурност. Политиката за бисквитки в сайта. Правила за защита на данните- изискванията на Закона за защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, известен като GDPR: каква информация за субектите на данни следва да включим в онлайн магазина;
как да се отнасяме към въпросите, касаещи лични данни на нашите клиенти;
какви документи следва да изготвим, за да сме изрядни законово - вътрешни правила, етичен кодекс, протоколи, уведомления, молби и др;
3. Регулация на рекламните кампании - оферти, томболи, игри. Имитации. Незаконосъобразно описание и рекламиране на продукти и услуги според Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите;
как да се предпазим от грешки при описание и рекламиране на продукти и услуги;
как да избегнем застрашителните глоби и санкции, налагани от КЗК и КЗП;
правилното провеждане на рекламни кампании - практически съвети;
4. Документиране на дейността на търговеца и практически насоки
как да документираме дейността си като търговци и да регираме в определени ситуации - инстукции за служителите, управителя и лицето, което поддържа онлайн магазина;
какви действия да предприемем при постъпили рекламации, отказ от поръчки, искания от клиенти или от конкуренти;.
Идеи за заглавие на правно-счетоводния семинар:
1/ Правни и счетоводни аспекти в онлайн търговията/ търговията.
2/ Право и счетоводство в онлайн търговията/търговията.
3/ Търговци он- и офлайн - правни и счетоводни аспекти в търговията.Новата Наредба Н-18 на НАП
4/ Правни и счетоводни казуси в бизнеса - законите в областта на потребителското, конкурентното и счетоводното право. Новата Наредба Н-18 на НАП.
5/ Правни и счетоводни изисквания към онлайн търговците / търговците

ПРЕДСТАВЯНЕ

Адвокат Михаела Димитрова е завършила право в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Практикува по специалността от самото начало на обучението си си, като има 9 години стаж в кантори. Още от първи курс започва работа като стажант в редица известни столични адвокатски кантори, като около 2 години работи и в кантора на частен съдебен изпълнител в София. От 2012 год. до настоящия момент консултира европейски дружества, търгуващи он- и офлайн в рамките на Европейския съюз. През 2018 год. адв. Михаела Димитрова печели приз "Бизнес право 2018 г.", като в края на същата година заедно с адв. Радостина Хаджиева учредяват Адвокатско дружество "Димитрова и Хаджиева", където двете са управляващи съдружници. Още на следващата година - 2019 г., дружеството печели приз "Млада кантора на годината" за 2018 г., като конкурсът е организиран от престижното издание "Правен свят". През 2020 год. адвокат Михаела Димитрова става автор на "Електронен наръчник за онлайн търговеца", включващ над 150 страници практически указания и съвети за онлайн търговците, покриващи въпроси от сферата на потребителското, конкурентото право, защитата на лични данни и търговските марки. Към настоящия момент същото се разпространява изключително онлайн. Адвокат Димитрова е провеждала множество семинари в областта на онлайн търговията и защитата на лични данни, като периодично публикува във фейсбук страницата си, както и в тази на управляваната от нея кантора, безплатни видео обучения и публикации по актуални правни теми, поднесени по интересен и разбираем начин.

Експертизата на адвокатското дружество е в следните области:

  • търговско право - дружеството консултира стотици български търговци в сферата на онлайн и офлайн търговията в страната и в чужбина, като оказваното съдействие се изразява в представителство при преговори с контрагери, изготвяне и сключване на договори и споразумения, правни проучвания, становища и консултации, защита в областта на търговските марки и конкурентното право, представителство пред съд и държавни органи;
  • данъчно право - адвокатите осъществяват правна защита и съдействие по данъчноправни въпроси - обжалване на ревизионни актове, консултации и становища;
  • митническо право - съдействие на дружества, внасящи стоки в България и изнасящи към ЕС и трети страни, в това число консултиране и обжалване на актове, установяващи митнически задължения;
  • вещно право - съдействие на дружества и граждани в процеса по изследване на имоти, консултиране в процеса на покупко-продажба, представителство по време на преговори и сделки и процесуална защита пред съд по имотни казуси;
  • международно право - дружеството е консултант на английски и немски дружества - водещи онлайн търговци в Англия и в Германия;
TOP